piątek, 3 lutego 2023

Główny

31 stycznia 1924 Przyjęto pierwszą Konstytucję ZSRR

Konstytucja ZSRR jest ustawą zasadniczą Związku Socjalistycznych Republik Radzieckich, mającą najwyższą moc prawną, która prawnie określiła strukturę społeczną i państwową, zasady organizacji, działania oraz kompetencje organów Związku Socjalistycznych Republik Radzieckich. państwo socjalistyczne, system wyborczy, podstawowe prawa i obowiązki obywateli. Podstawowe zasady Konstytucji Sowieckiej...

Czytaj więcej
Region rostowski

Region rostowski

Informacje o regionie Centrum administracyjne: miasto Rostów nad Donem, założone w 1749 r. Region powstał: 13 września 1937 r. Położenie geograficzne Region Rostów należy do ...

W trendzie

Brak dostępnych treści

Top